Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

 Navigatiestation Noord (NSN)

 

©  J. van Tongeren - Laatste bijwerking 31 januari 2006

 

 

Koninklijke Luchtmacht

Eind jaren veertig werden in Nederland door de Koninklijke Luchtmacht vijf radarstations opgericht, t.w.

1. Navigatiestation A(chterhoek) te Winterswijk (NSA)

2. Navigatiestation G(roningen) te Appingedam (NSG)

3. Navigatiestation N(oord) te Den Helder (NSN) opgericht 14 november 1950

4. Navigatiestation Veluwe (NSV) opgericht februari 1950)

5. Navigatiestation Z(uid) te De Lier (NSZ)

 

De taak die het NSN kreeg toegewezen bestond hieruit, dat met behulp van radar het binnendringen van vijandelijke vliegtuigen moest worden geconstateerd, terwijl eigen vliegtuigen (onderscheppingsjagers) tevens met behulp van radio in een zodanige positie moesten worden gebracht, dat de vijandelijke vliegtuigen konden worden onderschept.

 

De bunker is gelegen aan de  Nieuweweg 24 te Den Helder

 

Koninklijke marine

In 1977 werd de bunker overgedragen aan de Koninklijke marine en werd omgebouwd om de afdeling operaties van de commandant der zeemacht in Nederland (CZMNED) en het verbindingscentrum te gaan huisvesten. De bunker zou tevens de taak van oorlogshoofdkwartier gaan vervullen.

Het Maritiem Hoofdkwartier Nederland werd in 1984 in gebruik genomen. Het verbindingsdienstcentrum op 4 april 1984, de afdeling operaties per 3 september 1984. De officiële opening werd verricht door de toenmalige CZMNED vice-admiraal Krijger.

In juni 2001 nam de Koninklijke marine afscheid van het gebouw en nam haar intrek in het nieuw gebouwde Marinehoofdkwartier Kustwachtcentrum op het marinehaventerrein in Den Helder.

 

In februari 2005 wordt de aanbouw (kantine, etc) van de bunker gesloopt. Het exterieur van de bunker blijft onveranderd in het inwendige blijft intact en wordt geconserveerd.

 

Anno 2008 zijn de vier omliggende radarbunkertjes nog aanwezig waarvan 1 in slechte staat.

 

Sloop van de aangebouwde kantine

Eén van de vier omliggende radarbunkertjes