Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie/l'artillerie côtière

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten/Monuments

Duits/Allemand

●  Bunker complexen

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden/Champs de mines

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Texel 

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site  

 

 Schuilkelders civiele bevolking

 

© J. van Tongeren, laatste bijwerking 29 februari 2012

 

 

Inleiding

De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming werd op 7 maart 1936 opgericht. Met een Rijkssubsidie werden allerlei vlug-schriften, brochures, boeken en tijdschriften uitgegeven. Dit alles om de bewustwording en kennis over de luchtbescherming te vergroten.

In 1942 werd de vereniging als zodanig opgeheven en de werkzaamheden werden overgeheveld naar de Rijksinspectie van de Luchtbescherming.

 

Den Helder
In 1938 werd het gebouw van de G.G.D. aan de Middenweg aanbesteed.
Het gebouw werd op 22 mei 1940 met stille trom in gebruik genomen. Dat gezien de tijdsomstandigheden. Onder de beide vleugels van het gebouw bevinden zich civiele schuilkelders en hadden enkele dagen ervoor hun nut bewezen, toen er ca. 150 Nieuwediepers moesten schuilen vanwege de bombardementen. De ingangen van de schuilkelders zijn dichtgemetseld.

 

Middenweg

 

 

Tevens nog één gelegen onder het gebouw van de Arbeidsbeurs aan de Kanaalweg. Afgebroken.

 

Tijdens de mobilisatie werd de burgerbevolking voorgelicht over de luchtbescherming en waar zij konden schuilen. In de duinen bij Huisduinen werden ook de voormalige schuilbunkers uit de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog door de bevolking als schuilplaats gebruikt.

Tijdens de vele luchtbombardementen aan het begin van de oorlog werden nog eenvoudige schuilplaatsen aangelegd van hout en zandzakken, o.a.:

2 houten schuilgangen met beton en grond gedekt op het voorterrein Badhotel te Huisduinen, groot 12x1.7x1,8 meter en 15x1.7x1.8 meter

 

Helden der Zeeplein met V-teken

 

Schuilkelder hoek Ruyghweg/Lijsterstraat

 

Op diverse plaatsen in de binnenstad werden "echte" schuilbunkers gebouwd.

Ze waren gemetseld met een toog. Zij stonden o.a.:

 • Hoek Bonselaarsweg - Langestraat

 • Hoek De La Reystraat - Van Galenstraat

 • Van Galenstraat

 • Helden der Zeeplein

 • Reigerstraat

 • Middenweg ter hoogte van de watertoren

 • Ankerpark, groot 4.75x1.65x2 meter

 • achter de woning Tuintjesweg 41 te Huisduinen

 • achter de woning Badhuisstraat 110 te Huisduinen, groot 17.7x3.4x2.9 meter

 • achter de woning Badhuisstraat 116 te Huisduinen, groot 17.7x3.4x2.9 meter

 • achter de woning Tuintjesweg 39, groot 8.5x3x2.8 meter

 • Hoek Lijsterstraat-Ruyghweg

Ze zijn allen vlak na de bevrijding afgebroken.

 

Schuilbunker in de Reigerstraat

 tijdens de afbraak in juli 1945