Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 Stekelvarkens

 

© J. van Tongeren - Laatste wijziging 10 november 2009

 

 

Tijdens het interbellum werden er in Nederland gewapend betonnen bunkers gebouwd die aangeduid werden als het type "stekelvarken".

In Den Helder bouwde men 25 kazematten aan het zeefront en 8 aan het landfront.

Twee mitrailleurkazematten werden door de bezetter verbouwd.

Na de 2e W.O. werden alle S-bunkers in Den Helder gesloopt.

Er resten nog wel twee funderingen van niet afgebouwde S-bunkers aan het landfront.

BRV-complex C:

Ned. 31: Mitrailleurkazemat, 3 schietgaten - (zgn. stekelvarken) - Gesloopt

 

BRV-complex HH:

Registratietekening 293: HH2 (Ned 35) Mitrailleurkazemat

                                 HH5 (Ned 33) Mitrailleurkazemat - Gesloopt

Registratietekening 296: HH6 (Ned 32) Mitrailleurkazemat - Gesloopt

 

BRV-complex J:

J5 Geschutskazemat, 5 schietgaten

Z2 en Z3: Funderingen van onafgebouwde Nederlandse kazematten.

 

 BRV complex J, Z2: Fundering Nederlandse kazemat

BRV complex J, Z3: Fundering Nederlandse kazemat

 

BRV-complex KK:

Gewijzigde mitrailleurkazemat, 5 schietgaten - De wegversperring was in de tankmuur ingebouwd en vormde in gesloten toestand een continuering van deze muur. Twee langwerpige betonnen blokken konden door middel van een lier in liggende (gesloten) dan wel staande (geopende) positie worden gebracht.

Verbeek, Drs J.R.: Kustversterkingen 1900-1940, blz. 234.

Registratietekening 293: KK 2 (Ned. 15) Mitrailleurkazemat - Gesloopt

                                 KK 24 (Ned. 14) Mitrailleurkazemat - Gesloopt

 

BRV-complex KKK:

KKK 1 (Ned ..) Mitrailleurkazemat, 5 schietgaten - Gesloopt

Door de Duitsers tijdens 2-WO gewijzigd.

Nierstrasz, V.E.: De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III/deel 5: De Stelling van Den Helder (mei 1940), Kaart Nr. 2. Op deze kaart heeft men het werk ingetekend als zijnde gebouwd.

 

BRV complex KKK, K1: Mitrailleurkazemat, 5 schietgaten.

Alle bunkerwerken zijn afgebroken m.u.v. de tobruk en de betonmuur tot aan het Balgzandkanaal.

 

BRV-complex N: Spoorlijn Den Helder-Alkmaar

Registratietekening 293: N12 Mitrailleurkazemat - Gesloopt

 

BRV-complex UU:

Ned 12 Mitrailleurkazemat, 3 schietgaten - Gesloopt

 

BRV-complex XX:

Ned 9 Mitrailleurkazemat, 3 schietgaten - Gesloopt

 

Complex Langevliet:

LV 2 Mitrailleurkazemat, 5 schietgaten, variant S(5a) - Gesloopt

Verbeek, Drs J.R.: Kustversterkingen 1900-1940, blz. 231 en 234.