Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 Batterij Wierhoofd

 

© J. van Tongeren, laatste bijwerking 27 december 2008

 

 

Mortierbatterij

Kwam in 1813 reeds voor als groot fort op een ontwerptekening van Jan Blanken, doch werd niet gebouwd.

In de hoek tussen de zeedijk en de dijk langs het Nieuwe Diep werd in 1832 het Wierhoofd als mortierbatterij aangelegd.

 

Kustbatterij

Nadat de mortierbatterij was opgeheven, werd aan de voet van het Wierhoofd in 1860 een kustbatterij aangelegd voor zes geschutsopstellingen met bijbehorend kruitmagazijn.

Tegelijkertijd is er een verbruik-kruitmagazijn tegen het binnentalud van de zeedijk gebouwd.

 

De grote verandering

In 1882-1883 werd de batterij aanmerkelijk gewijzigd en uitgebreid; als toen zijn de remise en de vier schuilplaatsen met munitie magazijnen gebouwd; verder werd de richting der vuurlijnen veranderd en zijn de emplacementen van cementbeddingen voorzien; de gronddekking van het verbruikmagazijn werd verzwaard, het dijkbovenvlak tot walgang ingericht en daarop een emplacement voor het flankeren van den zeedijk gemaakt, de pallisadering vernieuwd en vóór de batterij een keiweg gemaakt tot verbinding van de Helderse zeedijk met het Havenhoofd.

 

Ongerustheid

Toen in oktober 1864 in de Engelse plaatsje Davington een ongeluk gebeurde en het kruithuis aldaar in de lucht sprong, maakten de inwoners van Den Helder zich ernstig ongerust over de kruitvoorraad van de landmacht op het Wierhoofd.

 

In de "Nieuwe Courant" van zaterdag 26 november 1864 stond het volgende vermeld:

Nog altijd gaat het vuurhalen in open testen bij het Kruitmagazijn aan het Wierhoofd voort, terwijl het gebleken is, dat er 1600 pond buskruit ligt. Nu is het wel mogelijk, dat als er een ramp gebeurde met het magazijn aan het Wierhoofd, die 1600 ponden Den Helder wel zouden sparen, maar dat er in de nabijheid van de Hoofdgracht en Achterstraat  vreesselijke dingen zouden gebeuren, mag wel worden aangenomen.

Intussen gaat het vuurhalen in open testen maar steeds voort. Het is onverantwoordelijk. Als er met die batterij moet worden geschoten kan het kruit toch immers even tevoren worden aangevoerd? Een buskruit magazijn aan de openbare weg in een sterk bevolkte gemeente. Het is onbetamelijk en zeer gevaarlijk!

En de rust keerde terug.

 

In 1884 werden de 6 cementblokken versterkt door straalblokken.

In 1889 werd een meetstation gebouwd, waardoor het westelijk emplacement voor kustgeschut verviel.

 

De opheffing

Als vestingwerk opgeheven bij KB van 28 mei 1926 (Staatsblad 156).

Op 31 januari 1938 werden er 51 saluutschoten gelost in verband met de geboorte van prinses Beatrix.

 

Links de Batterij Wierhoofd

 

Mobilisatie

Tijdens de mobilisatie in 1939 werd het, dan als "Werk Wierhoofd" betiteld, wederom in gebruik genomen voor de verdediging van de haven. Deze havenbatterij bestond uit vier kanons van 7,5 cm no 1. Dit directe vuur was ter verdediging van de rede en het beletten van de nadering van de haven. Het was de enige batterij in Den Helder die bemand werd door personeel van de Koninklijke marine. Bovendien was het bewapend met een dubbelmitrailleur van 12,7 mm tl (tegen luchtdoelen).

 

Tweede Wereldoorlog

Voor meer informatie: klik hier 

 

De sloop

In de begin jaren 1950 gesloopt door de noodzakelijk verhoging van de dijk op DELTA-niveau. Op dezelfde locatie, thans Havenplein 1, staat het hotel-café-restaurant "Lands End"