Oude Retranchement | Retranchement | Bedekte Gemeenschapslinie

 

Rijkswerf | Droge gracht | Zijper Stelling

Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

 

Retranchement

 

© J. van Tongeren - Laatste wijziging 16 augustus 2008

 

 

In 1803 werd door luitenant-kolonel Ingenieur G.L. la Fèvre de Montigny 1*), die diende onder luitenant-generaal J.P. Dumonceau *2) om het eigenlijke dorp Den Helder een lichte gebastioneerde omwalling aangelegd in de vorm van een polygoon gesloten door een glacis.

 

 

In 1804 kreeg het de naam de linie, niet te verwarren met "de bedekte gemeenschapslinie" hetwelk anno 1990 de naam linie heeft.

 

Tussen 1811-1813 werd, in verband met de aanleg van het fort Lasalle (Erfprins), de rechtervleugel naar voren gebracht en aangesloten aan de bedekte weg van het fort.

In 1836 verkocht en later geslecht.

 

Voetnoten:

 

*1) Bron:1986: J. Belonje, p. 14: Voetnoot 19:

Gillis Johannes le Fèvre de Montigny (geboren Gemonde 10 september 1765, overleden 1821).
Cadet bij het Regiment Oranje-Gelderland 18 september 1776 en extraordinair-ingenleur 11 augustus 1792. Van 1795-1800 was hij adjudant van de Directeur-Generaal der Genie Van Hooff en als luitenant­kolonel sedert 31 maart 1800 adjudant van de Raadspenslonaris Schimmelpenninck.

In Franse dienst werd hij "chef-de-bataillon" 1e klasse 7 december 1810 om in 1811 aangewezen te worden tot Ie administrateur voor het Cadaster; 18 oktober 1817 kolonel-titulair.

 

*2) Jean-Baptiste Dumonceau, geboren Brussel 7 november 1760, overleden Brussel 29 december 1821. Dumonceau's bijnaam was le général sans tache (de smetteloze generaal). Zijn naam is gegraveerd in de Arc de Triomphe in Parijs.1795 luitenant-generaal in Bataafse dienst, 1796 militair bevelhebber te 's-Gravenhage, 28 juni 1894-1806 inspecteur-generaal van het Bataafse leger, ingedeeld bij het Korps onder Maarschalk Mortier, 4 juli 1806 luitenant-generaal bij de Generale Staf, 16 juli 1806-5 augustus 1806 lid Staatsraad in buitengewone dienst, bij de sectie oorlog.