Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie/l'artillerie côtière

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten/Monuments

Duits/Allemand

●  Bunker complexen

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden/Champs de mines

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Texel 

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site 

 

 

 Monumenten

 

 © J. van Tongeren, laatste bijwerking 30 juni 2011

 

 

Foto 2008: Klein waarnemingspost ten oosten van fort Kijkduin

 

Bedding 10 tl. in het duinterrein ten zuiden  van fort Kijkduin.

 

Gedurende de mobilisatie en de meidagen van 1940 was de batterij van 10 tl. nabij fort Nieuw Kijkduin operationeel en maakte onder bevel van de reserve Eerste Luitenant der Artillerie J. W. A. Oosterbaan als 101e Batterij Luchtdoelartillerie deel uit van de Luchtverdedigingsgroep Den Helder.

 

Overzicht rijksmonumenten

1. Duinweg 4, poortgebouw, op het O.S. & O.-terrein

2. Duinweg 4, casino (officierslogement), op het O.S.& O.-terrein

3. Duinweg 4, loods op het O.S. & O.-terrein

4. fort Dirksz Admiraal

5. fort Erfprins

6. fort Kijkduin, Admiraal Verhuellplein

7. fort Oostoever, Het Nieuwe Werk

8. fort Westoever, aan de N-9, ten zuidwesten van de Burgemeester Visserbrug

21. Nieuweweg 23, stafgebouw

22. Nieuweweg 23, vm. ziekenboeg

23. Nieuweweg 23, garage/opslag

24. Verbindingswal, de linie

 

Overzicht provinciale monumenten

3. div. bunkers ten oosten van fort Kijkduin, nl.

a) 3 gewapend betonnen loopgraven

b) 1 scherfvrij onderkomen voor manschappen

c) 2 dubbele mitrailleurkazematten

d) 1 dubbele kanonkazemat

e) 1 kleine waarnemingspost (zie foto boven)

f) 1 geschutemplacement voor 10 TL luchtafweer (zie foto boven)

g) 3 geschutemplacementen, elk met munitiebewaarplaatsen en munitielift, als onderdeel van Batterij Helsdiep

h) 3 onderkomens voor manschappen, als onderdeel van Batterij Helsdiep

  

Beschermd gemeentelijk monument

Het voornemen van de gemeente is om een aantal onderdelen van het Verdedigingsgebied Den Helder aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 

Informatie over alle Rijksmonumenten in Den Helder: Klik hier !