De stelling van Den Helder | De blokkade der stelling van Den Helder

Napoleon bezoekt Den Helder

 Artilleriekazerne | Kledingmagazijn

Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten

Duits/Allemand

●  Bunker complexen

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Texel 

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

Artillerie kazerne

      

© J. van Tongeren - 13 augustus 2008

 

 

De Artilleriekazerne in de Langestraat (thans Jacob van Heemskerckstraat) werd gebouwd

in 1848-1849.

 

Militaire Spectator:

Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat door het gemeentebestuur van Den Helder bij besluit van l December
1948 de benaming „Langestraat" aldaar is gewijzigd in „Jan van Hoogerwerfstraat".
In verband hiermede dient de kazerne te Den Helder te worden aangeduid als: „Kazerne aan de Jan van Hoogerwerf straat".

 

 Anno 2008 in gebruik als wooncomplex.