De stelling van Den Helder | De blokkade der stelling van Den Helder

Napoleon bezoekt Den Helder

 Artilleriekazerne | Kledingmagazijn

Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten

Duits/Allemand

●  Bunker complexen

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Texel 

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

Kledingmagazijn

    

© J. van Tongeren -  Laatste wijziging 20 september 2008

 

 

 

Gebouwd als kledingmagazijn voor de Koninklijke Landmacht in 1910-1911 in de Jacob van Heemskerckstraat. Dit in opdracht van het Ministerie van Oorlog, naar ontwerp van G.W.C. Westenberg, kapitein, Eerstaanwezend Ingenieur.

Op 2 juli 1954 werd het gebouw ingericht als Marechausseekazerne en bleef in gebruik tot 10 november 1977.

Nadien werd het in gebruik genomen als kantoorruimte door creativiteitscentrum Triade tot medio 2001. Thans huisvesting voor de Vrijwilligerscentrale Den Helder.

 

Koninklijke Marechaussee, brigade Den Helder

1971 de brigade voor de kazerne in de Jacob van Heemskerckstraat

 

  • Op 5 september 1940 was al een Marechaussee detachement gevestigd in de voormalige jeugdherberg 'Noordkaap' in de Breedwarsstraat.

  • In het voorjaar van 1941 werd een heuse brigade geplaatst, die onderdak vond in de Javastraat 1. Wegens reorganisatie werd deze brigade op 1 maart 1943 opgeheven.

  • De eerste brigade (6 man) kwam op  1 mei 1948 naar Den Helder en werd gehuisvest in de kazerne Langestraat 136.

  • In 1949 verhuisde de brigade naar de Jan Hoogerwerfstraat 5.

  • Op 2 juli 1954 nam het haar intrek in het voormalig kledingmagazijn in de Jacob van Heemskerckstraat.

  • Op 10 november 1977 verhuisde de brigade naar de nieuw gebouwde kazerne aan de Nieuweweg 4, op één van de ravelijnen van het fort Dirksz Admiraal.

  • Op 15 mei 1998 vierde de Brigade Noord-Holland haar 50-jarig bestaan in Den Helder.

Het wapen van de Koninklijke Marechaussee is blauw met een springende granaat met gesloten vlam in zwart-wit. Op het schild staat de Koninklijke Nederlandse kroon.

Bron: Koninklijke Marechaussee - Brigade Den Helder "50 jaar" - 1 mei 1948 - 1 mei 1998.

Met dank aan: P. Noppeney