Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

 

De Schans

 

© J. van Tongeren, laatste bijwerking 29 maart 2009

 

 

Ter verdediging van het Marsdiep wordt op last van Willem de Zwijger in 1572 op geringe afstand zuidwestelijk van het Oude Schild een aarden Schans opgeworpen.

 

 

Fort Central

Tijdens de Franse overheersing werd de naam van De Schans omgedoopt in fort Central.

In 1810/12 verbeterd, waarbij om de, van 5 bastions voorziene schans een ravelijn en een enveloppe werden gelegd.

 

Omschrijving

Het heeft aarden wallen en een onregelmatige, vijfhoekige gedaante, is door een natte gracht omringd, en heeft, naar de zijde van het hoge terrein, een ravelijn met gracht, bedekten weg en voorgracht; doch is overigens door kadijken met voorliggende uitwateringssloten in den Zeedijk ingesloten. Het fort heeft twee toegangen, een stenen gebouw tot kazernering van honderd man, met paviljoen voor officieren; een gemetseld, niet bomvrij, kruidmagazijn voor drieduizend pond, twee regenbakken en twee welputten.

Buiten het fort vindt men een inundatiesluis in de Zeedijk, zijnde een gemetselde duiker, tot lozing van het water der grachten in zee, twee gemetselde duikers in de Oost- en Westkadijken, tot lozing van het landwater in de grachten.

  

De opheffing

Als vestingwerk opgeheven bij K.B. van 22-1-1922, stbl. 30.

In 1930/31 gedeeltelijk afgegraven, waarbij ongeveer de helft verdwenen is.

Sedert 1958 eigendom van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

 

Restauratie

In 2002 is de restauratie van Fort De Schans op Texel gereed gekomen.

Het resterende gedeelte is nu teruggebracht in de staat zoals het was begin negentiende eeuw.

Het fort De Schans is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

 

Rondleidingen
Het Maritiem & Jutters Museum verzorgt voor groepen van minimaal 10 en maximaal 25 personen vanaf de meivakantie tot en met de herfstvakantie rondleidingen op Fort de Schans.

 

Maritiem & Jutters Museum

Barentszstraat 21,

1792 AD Oudeschild

telefoon 0222-314956,

fax 0222-310456

http://www.texelsmaritiem.nl/

 

 

 

 

 

 

 

Literatuur:

Arnold Carmiggelt: Een fort aan de Waddenzee, geschiedenis en archeologie van De Schans op Texel. 1998. ISBN nummer: 90-5769-004-7