Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen

●  Boeken/livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

 

 Afbraak bunkers

 

© J. van Tongeren, laatste wijziging 7 augustus 2007

 

 

April 1947: Aanvang sloop van 48 bunkers bij Texla.   
Augustus 1947: Aannemersbedrijf Daalders ruimt de bunkers van de batterij nabij de Dennen op.
Oktober 1947: In de Dennen bij Westerslag worden 22 bunkers en bij Gerritsland 60 bunkers geheel of gedeeltelijk gesloopt. Het grootste aantal wordt als heuvel aangeaard.
15 januari 1947 Op 15 januari 1947 verschijnt het eerste bericht in de Texelsche Courant dat binnenkort verscheidene bunkers op het eiland gesloopt worden. Provinciale Waterstaat heeft hiervoor een aanbesteding uitgeschreven.
April 1948:

B&W gunt het slopen van twee bunkers in Den Burg aan Joh. v.d. Linde voor de som van f 1.950,= (zonder springen). Het betreft een bunker nabij het gymnastieklokaal in de Molenstraat en een bunkers op het terrein van de ULO-school.

Juli 1955: Rijkswaterstaat heeft het opruimen van de bunkers gelegen tussen paal 9 en paal 15 onderhands opgedragen aan de fa. P. Daalder, aannenemersbedrijf te Alkmaar.
November 1955: Een van de bunkers bij paal 12 werd met springstoffen vernietigd.
Winter 1956/1957: Bij het Westerslag werden veel bunkers opgeblazen, echter de restanten liggen nog in de branding.
Juni 1957: Bij paal 17 werden twee bunkers, die gevaar voor instorting opleverden, m.b.v. springstoffen opgeruimd.
Juli 1957: Op het strand bij De Krim werd een enorme bunker gesloopt
Januari 1958: De fa. Daalder (Alkmaar) ruimt de bunkers op de links en rechts van de Koger Badweg liggen.
April 1959:

De restanten van de gesloope bunkers bij het Westerslag zullen worden opgeruimd met het oog op het naderend badseizoen.

  

      

Afbraak bunkers door personeel van N.V. Kruk (november 1963)

 

November 1965: De N.V. Kruk heeft een grote munitiebunker bij Hoornderslag m.b.v. springstoffen opgeruimd.

 

Bron: Texelsche Courant