Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/NĂ©erlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

 

 

OBERST-LEUTNANT ROST,

COMMANDANT VAN TEXEL

 

Tot Commandant der Duitsche troepen op het eiland Texel is benoemd Oberst-Leutnant Rost, die zijn bureau heeft in Hotel Texel (thans hotel De Lindeboom) aan de Groeneplaats. De Commandant is aan dit bureau te spreken van half negen tot elf uur en van zes tot zeven u. des namiddags. Zaterdags en Zondag is het bureau niet geopend.

 

 

Maandagavond om zes uur werd voor het eerst de Duitsche  oorlogsvlag geheschen voor Hotel Texel aan de Groeneplaats, waarna de Duitsche troepen parade hielden. Deze parade, die wij in ons Hollandsche leger niet kenden, is een ceremonie, die in het Duitsche Leger elke dag wordt gehouden. De vlag wordt geheschen des morgens om zes uur, waarna geparadeerd wordt; bij zonsondergang wordt de vlag met eenig ceremonieel gestreken.

Zoodra de Duitsche troepen een stad of landstreek hebben bezet, wordt des middags om twaalf uur vlaggenparade gehouden, waarbij de vlag wordt geheschen.

Gezien  het  feit,  dat  Maandagmiddag om twaalf uur nog niet alles in gereedheid was gebracht, is deze vlaggenparade des namiddags om zes uur gehouden.

In een onderhoud, dat wij Dinsdagmiddag met de Oberst-Leutnant hadden, zei deze, toen wij hem vroegen, wat er met de Hollandsche soldaten zou geschieden, dat deze, evenals in Noorwegen, wel zeer spoedig naar huis zullen worden gezonden, om een volledig herstel van de normale toestand te  bewerkstelligen. De normale handel en wandel in Holland aldus de Commandant, dient zoo spoedig mogelijk te worden hersteld.               K.

Bron: Texelsche Courant van 22 mei 1940

 

Van de talrijk gebouwde Duitse bunkers op Texel is weinig overgebleven.